Grafika na visačku

6,67 € bez DPH

Grafické spracovanie obidvoch strán visačky. Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, práca s dodanými textami, samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry.

Porovnať