Grafika na spisový obal-folder

10€ bez DPH

Graficke spracovanie predlohy jednej strany spisového obalu. Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, práca s logom, dodanými textami, samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry.

Porovnať

Graficke spracovanie predlohy spisového obalu. Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, práca s logom, dodanými textami, samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry.