Grafika na kartičky/kalendáriky

5€ bez DPH

Graficke spracovanie za jednu stranu kartičky (pri obojstrannej tlači – rozumej rozdielne grafiky na rube a líci) vlož do košíka 2X. Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, práca s dodanými textami a logom samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry.

Pri vreckových kalendárikoch stačí vložiť iba 1X. V sezóne t.j. od 15.09. – 15.12. vždy AKCIA v cene výroby kalendárika.

Porovnať

Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, práca s dodanými textami, samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry. Cena nezahŕňa prekresovanie logotypu do vektorov, alebo kreslenie/navrhovanie logotypu/. Tu sa cena dohodne individuálne, podľa obtiažnosti.