Grafika na hlavičkový papier

5€ bez DPH

Graficke spracovanie jednej strany na hlavičkový papier A4. Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, logom, práca s logom, dodanými textami, samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry.

Porovnať

Grafické spracovanie jednej strany na hlavičkový papier A4. Cena zahŕňa základné spracovanie obrázkov, logom, práca s logom, dodanými textami, samotné zalomenie, zaslanie na korektúru a opravu korektúry.