Zodpovednosť za kvalitu

  1. Zadané práce sa realizujú na základe elektronického objednávkového formulára a súboru podkladov alebo hotového súboru v prepress, dodaných zákazníkom.
  2. danish, nevykonáva zmeny ani úpravy dodaných prepress súborov.
  3. danish zaručuje kvalitu definovanú v špecifikáciách uvedených v sekcii „ako na grafiku“
  4.  všetky výrobky sú označené copyright (ce v kruzku www.danish.sk)

 

X