Objednávky

  1. Objednávka zadaná v LACN0tlač.sk, sa skladá z jednej alebo viacerých položiek vložených do košíka, ktorých  súčet cien presiahne obrat 20,-€
  2. Počítačové súbory nevyhnutné na realizáciu zákazky je potrebné pripraviť podľa technickej špecifikácie uvedenej v ponuke a v sekcii „Ako na grafiku“, ktoré sa týkajú danej položky z ponuky.
  3. Hotové grafiky, ktoré obsahujú poškodené súbory, čiže také, ktoré sa neotvárajú, nedajú sa importovať, sú uložené v nesprávnom formáte alebo zavírené…o tejto skutočnosti danish informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu bezodkladne po ich zistení – najneskôr v deň realizácie zákazky.
X