Duševné vlastníctvo

  1. Súbor  prepres dodaný do danish prostredníctvom internetu sa po zrealizovaní a odovzdaní zákazky odstráni, (ak nieje dohodnuté inak) teda nearchivuje sa! Archivujú sa len schválené podklady prepres vyrobené pre zákazníka v danish, z dodaných podkladov.
  2. pri opakovaní zákazky aj bez zmien, je ho treba opät zaslať
  3. Duševné vlastníctvo zákazníka, obsiahnuté v jeho súboroch zaslaných cez internet do danish je chránené pred prístupom tretích osôb. Takáto ochrana sa nevzťahuje na údaje zaslané na „nezaheslovaný“ všeobecne dostupný účet FTP.
X