Slúžia ako pečať, čím zaručia vašu identitu. Nesú reklamu a pokyny pre odberateľov. Sú pevné, ekologické, dobre lepivé, pri odvíjaní tiché, sťažujú neoprávnené vniknutie do obalu výrobku, zlepšujú image vašej firmy, pasujú do odviňovacích strojčekov… Dodáme vám aj pásky nelepivé v rôznych šírkach a dĺžkach s potlačou aj bez , určené k oddeleniu (ohraničeniu) vášho priestoru. Uvedená cena za balík neobsahuje cenu za grafické spracovanie predlohy a výroby polymerového štočku – tie si vyberte a odkliknite v sekcii grafika! Taktiež farbu pásky udajte v košíku do poznámky. Následne z košíka nahrajte označené podklady (logo v krivkách, texty, poprípade stručný popis vo WORD) na server. Ak máte hotovú grafiku v prepress v krivkách farebnosť v PANTONE, tiež ju z košíka „nahrajte“ na server. Súbor alebo podklady zreteľne nazvite, označte, aby bolo jasné, ku ktorej objednávke podklady patria. V eShop e uvádzame len základné (najviac objednávané) špecifikácie. Ak máte záujem o INÝ: N Á V I N, F A R B U, Š Í R K U, F A R E B N O S Ť, N Á K L A D kliknite v ktorom koľvek otvorenom produkte (lepiace pásky) v sekcii POPIS na odkaz „KALKULAČNÝ FORMULÁR“ – vyplňte a odošlite ho! Kalkulácie vám zašleme v e-mail na uvedenú adresu. foto obsahuje každý produkt! ponúkame vám nasledovné šírky a náviny.

Zobraziť ako